Rozhovor s novým českým konzulem v Barceloně Juanem Bermúdezem

Apr 16, 2024

Měli jsme tu čest vyzpovídat Juana Bermúdeze Claveriu, který byl nedávno jmenován novým konzulem České republiky v Barceloně. Již více než deset let zastává také funkci generálního ředitele společnosti ETL Global Spain a je váženým členem představenstva Hispánsko-české obchodní komory. Společnost ETL Global Spain je ostatně váženým spolupracovníkem a VIP členem naší Komory, která má v Barceloně rovněž svou delegaci.

Pan Bermúdez převzal vedení konzulárního úřadu v Barceloně po Jaime Martínu Pucholovi, který nyní působí jako poradce českého velvyslance ve Španělsku.

Během tohoto rozhovoru nám pan Bermúdez poskytl podrobný přehled své kariéry a mimo jiné se s námi podělil o hlavní cíle své konzulární funkce ve Španělsku.

Jaký je Váš osobní a profesní vztah k České republice a jak probíhá Vaše studium češtiny? 

Pokud jde o osobní vztah, mám českou rodinu a všechny dovolené trávím na Moravě. Na profesní úrovni pak pomáhá to, že naši čeští partneři mají kanceláře v Praze, Brně, Liberci a dalších městech. Pro Španěly je jazyk složitější, což však není případ mých dětí. Nicméně slibuji, že se v něm v příštích měsících zlepším.

Jaké jsou Vaše hlavní cíle, priority a výzvy ve funkci konzula v Barceloně? 

Moje dostupnost je vzhledem k pracovním povinnostem omezená, a proto jsem se obklopil týmem, který přiblíží konzulát českým krajanům žijícím v Katalánsku a Aragonii. To je náš hlavní cíl: přiblížit konzulát českým občanům žijícím v Barceloně a organizovat společenské a kulturní akce.

Jaké jsou Vaše zkušenosti s více než desetiletým vedením společnosti ETL Global Spain a co považujete za největší úspěchy společnosti za tuto dobu? 

ETL se za posledních 10 let velmi rychle a hodně rozrostla. Pro příštích několik let máme podobný plán růstu, zaměřený na firmy, které přinášejí ETL ve Španělsku a v Evropě technologická zlepšení a konkurenční výhody. Vytvořili jsme skupinu profesionálů, kteří se zároveň zaměřují na udržování osobních vztahů. Mým největším úspěchem je výběr dobrých partnerů.

Jaké trendy považujete vzhledem k Vašemu vzdělání v oblasti finančního managementu a zkušenosti generálního ředitele za klíčové pro úspěch firem? 

Vybrat si dobré firmy s dobrými lídry, kteří jsou podnikaví a sdílejí dlouhodobou vizi. Náš projekt je na příštích 50 let, na rozdíl od jiných finančních projektů, které vyhledávají krátkodobé finanční projekty.

Jak se podle Vás bude v příštích letech vyvíjet podnikatelský sektor? Jakou roli hraje umělá inteligence, bude pro firmy hrozbou, nebo příležitostí? 

Sektor daňového, pracovního a účetního poradenství vyžaduje technologický rozvoj a podle mého názoru je nejdůležitější školit zaměstnance v používání nových technologií. Bez přesvědčení odborníků se technologické změny neuskuteční. V ETL se v následujících měsících chystáme připravit školení o technologických aplikacích pro naši profesi. Umělá inteligence není ani inteligentní ani umělá, vyžaduje lidi se schopností učit se. To je v tomto ohledu naše vize.

Jak plánujete posílit vazby mezi českou komunitou v Barceloně a místní komunitou a zvýšit povědomí o České republice v regionu? 

Musíme využít sociálních sítí, abychom se přiblížili českým občanům v Barceloně. Všem českým občanům, kteří nás navštíví na konzulátu, poskytujeme informace ohledně plánovaných akcí. Barcelona je město s největším počtem Čechů registrovaných ve Španělsku.

Jaké jsou Vaše oblíbené koníčky a aktivity mimo povinnosti generálního ředitele a konzula, při kterých relaxujete a užíváte si volný čas? 

Vzhledem k mým povinnostem generálního ředitele ve Španělsku mám limitovaný společenský program. Snažím se co nejvíce skloubit osobní a pracovní život a proto často chodím s rodinou na pracovní a společenské akce. Rád lyžuji a hraji s přáteli fotbal, vždy s podmínkou, že den zakončím dobrým českým pivem.