Česko-španělské Dny

Jun 10, 2024

Od 20. května do 6. června se konaly česko-španělské dny, série akcí organizovaných Velvyslanectvím České republiky ve Španělsku. Měli jsme tu čest se zúčastnit a spolupracovat na realizaci několika z těchto akcí, jejichž cílem bylo posílit bilaterální vztahy a vytvářet nové příležitosti ke spolupráci v různých oblastech kultury, ekonomiky a vědy.

Česko-španělské dny začaly 20. května konferencí „Spojeni v Evropě: Různé cesty, společný cíl“ v Nadaci Ortega-Marañón. Zahájení se zúčastnil ministr pro evropské záležitosti České republiky Martin Dvořák, který měl rozhovor s ředitelem Královského institutu Elcano Charlesem Powellem. Dvořák vyjádřil svou spokojenost nad tím, že Evropská unie se více zaměřuje na konkurenceschopnost, i když zároveň poukázal na to, že EU uplatňuje přísné regulace na podnikatele ve srovnání s ostatními světovými velmocemi. Diskutovalo se o tématech jako válka na Ukrajině, izraelsko-palestinský konflikt a vztah jihu s EU. Tato debata byla skvělým začátkem česko-španělských dnů, vyzdvihující, že ačkoliv Česká republika a Španělsko kráčí po různých cestách, mají společný cíl: budování progresivní a silné Evropy se sdílenými hodnotami.

Mezi akcemi dnů patřila: výstava komiksů, fórum dialogu a inovací, které spojilo české a španělské zdravotníky s cílem zlepšit zdravotní péči, a prezentace novinek, které hlavní město Česka nabízí v oblasti cestovního ruchu určená zástupcům tisku a digitálních médií a odborníkům v oboru. Zúčastnili jsme se také koncertu romsko-české skupiny, která oslavovala závazek Česka k rovným příležitostem, respektu k diverzitě a samozřejmě radost z hudby. 29. května jsme se aktivně účastnili ekonomického semináře o “zelené” transformaci v energetice a dopravě, moderovaného prezidentem Komory Borisem Mochnáčem. Pan Edvard Kozusnik, náměstek ministra průmyslu a obchodu České republiky, přednesl inspirativní úvodní proslov. Setkání odborníků v oblasti obnovitelných zdrojů energie poskytlo prostor pro interaktivní debaty a prezentace inovativních projektů, které zdůrazňují klíčovou roli využívání obnovitelných zdrojů v dopravě a energetice. Fóra se zúčastnili zástupci vedoucích firem jako Škoda, Ohla, Renfe, Indra, Aqualia, Gestamp a Renfe. Seminář byl zakončen živou debatou o příležitostech a výzvách při přechodu k zelenější a udržitelnější ekonomice, vyzdvihující nutnost úzké spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem. Účastníci měli možnost vyměňovat si nápady a diskutovat o implementaci inovativních řešení pro udržitelnější mobilitu a energii. Na závěr česko-španělských dnů měli účastníci příležitost užít si koncerty slavné české folk rockové skupiny Čechomor v Madridu, Esteponě a během Mayáles, oslavy keltského původu oslavující jaro a plodnost, v rezidenci Velvyslance České republiky. Vrcholnou událostí byla připomínka stého výročí úmrtí spisovatele Franze Kafky 6. června s originální prezentací Art of Evolution od Alexe Dowise, která projektovala obraz autora na fasádu Cervantesova institutu.

Česko-španělské dny byly vynikající příležitostí k posílení bilaterálních vztahů, navázání nových kontaktů, získání znalostí a především k pokračování v budování Evropy se sdílenými hodnotami. Upřímně děkujeme Velvyslanectví České republiky za jejich úsilí při realizaci této jedinečné série akcí a sponzorům: ŠKODA Auto, VIP člen Komory a hlavní sponsor dnů, Randomers, člen Komory za vytvoření loga dnů a dalším sponzorům za jejich podporu a spolupráci: OHLA, Aqualia, Energo-Pro, Tescoma, Halama, Grupo Antolín, Gestamp, Pilsner Urquell, Andalucian Dream.