CPhI Worldwide Madrid 2018

Oct 15, 2018

Tisková zpráva 15.10.2018:

České firmy se prezentovaly na největším světovém farmaceutickém a chemickém veletrhu CPhI Worldwide 2018

Ve dnech 9. – 11. října se sedm českých vystavovatelů úspěšně představilo ve společné české expozici v rámci veletrhu CPhI Worldwide 2018, který se letos konal ve španělském Madridu.

Největší světový farmaceutický a chemický veletrh se odehrával na  výstavišti IFEMA na 225 tisících metrech čtverečních. V Madridu se tato akce konala již popáté, naposledy v roce 2015.  Akce se každoročně setkává s vysokou návštěvností profesionálů z oboru, kterých se letos dostavilo téměř 50 tisíc ze 153 zemí. Mezi 2500 vystavovateli byla i řada českých firem, které měly samostatné výstavní prostory; český národní stánek na celkové ploše 87.5m² byl umístěn v zóně Fine Chemicals v hale č. 10.

Na oficiálním českém stánkuvystavovaly společnosti: BorsodChem MCHZ, s.r.o., Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, ReachSpektrum, s.r.o., Svaz chemického průmyslu ČR, Synthesia, a.s., EcoMole, Ltd. a RIOCATH Trade. Aktivity a produkty jednotlivých firem představil v rámci přednášky na téma „Výroba chemických specialit v ČR“ ředitel Svazu chemického průmyslu Ivan Souček.

Nejen zmíněnou odbornou přednášku, ale také společenskou akci i českou expozici přišli podpořit zástupci zastupitelských úřadů působících v Madridu, ekonomická diplomatka Velvyslanectví ČR v Madridu Daniela Čapková, zástupkyně kanceláře CzechTrade v Madridu Petra Jindrová, ředitelka Hispánsko-české obchodní komory Jitka Loucká s kolegyní Lenkou Delgado a ředitel Českého centra v Madridu Stanislav Škoda.

Poslední den veletrhu navštívil českou národní expozicivelvyslanec ČR v Madridu, Ivan Jančáreka o českém zastoupení na veletrhu řekl:

Významná česká účast  potvrdila potenciál a světově uznávanou kvalitu chemického průmyslu naší země, což dokazuje i přítomnost čtrnácti českých firem nad rámec oficiální účasti. Naše velvyslanectví  je připraveno být  českým firmám plně k dispozici při jejich prosazování se na španělském trhu.“

Česká delegace ocenila nejen současný španělský  chemický a farmaceutický průmysl, který  je považován odborníky za čtvrtý nejlepší na světě (po USA, Německu a Japonsku), ale jednala i s firmami z dalších evropských zemí.

Ivan Souček využil pobytu ve Španělsku k jednání o meziuniverzitní spolupráci (VŠCHT a Universidad Complutense a Universidad Politécnica) a sešel se s kolegy ze Svazu chemického průmyslu Španělska. Vzhledem k tomu, že  je Španělsko v tomto oboru na vysoké úrovni a objem chemicko- farmaceutické produkce je jen o málo větší než český, ředitelé svazů našli řadu společných témat a vytipovali oblasti možné spolupráce.

Ředitel svazu uvedl: Svaz chemického průmyslu tradičně podpořil účast svých členů a možnost jejich prezentace na národním stánku veletrhu CPhI. Kromě pracovních setkání, mj. i se zástupci španělského svazu chemického a farmaceutického průmyslu, zástupce Svazu prezentoval vývoj chemického průmyslu v ČR s akcentem na kvalifikovanou chemii a jejich hlavní představitele: MCHZ Borsodchem, Farmak, Draslovka, Synthesia a VUOS. Všechny tyto společnosti na veletrhu rovněž vystavovaly.“

Kromě výrobních firem se zúčastnily též firmy nabízející služby – firmy ReachSpektrum a EcoMole. Jednatel společnosti  ReachSpektrum Jan Holomek, uvedl:

„Stánek ReachSpektrum na společném výstavním prostoru během CPhI 2018 navštívily desítky zájemců, s některými z nich jsme vedli osobní diskuze na téma možných nabízených služeb. Sjednali jsme také navazující aktivity zpět v ČR a navázali nové kontakty se zahraničními návštěvníky a vystavovateli. Největší zájem byl o náš nový produkt vyvinutý s partnerem EcoMole Ltd. – projekt ENVIGATE. Ten umožňuje firmám, které potřebují outsourcovat služby pro chemický průmysl, rychle a efektivně nalézt relevantního dodavatele. Během veletrhu jsme provedli několik ukázek provozu tohoto portálu a sklidili pozitivní odezvu. Věřím, že i v následujících letech bude veletrh podobně přínosný jako letošní ročník.“ 

Opakovaně se české oficiální účasti zúčastnila společnost Lučební závody Draslovka a.s. Kolín. Projektový manažer společnosti Karel Zelinka konstatoval: „Aktivní účast Lučebních závodů Draslovka jako součásti českého pavilonu na veletrhu CPhI byla velmi přínosná. Podařilo se uskutečnit řadu plánovaných i neplánovaných jednání, které přinesli cenné informace pro další činnost společnosti v oblasti chemických specialit“.

Pozitivně hodnotila účast i Hana Burianová ze společnosti Synthesia, a.s.: „CPhI je pro pro naši  SBU  Organická chemie ze společnosti Synthesia a.s.  velmi důležitým veletrhem, kterého se pravidelně zúčastňujeme již po mnoho let. Ve velmi krátkém čase pouhých tří dnů se zde setkáme s velkou částí stávajících a potenciálních obchodních partnerů, kteří jsou jinak rozsetí téměř po celém světě. Máme tak možnost velmi efektivně prověřit obchodní situaci se stávajícími partnery, novým partnerům  nabídnout  naše produkty a technologie.    I letošní CPhI byl pro nás  dobrým odrazovým můstkem pro plnění obchodních cílů v následujícím období“.

„Naše firma se veletrhu CPhI účastnila již po několikáté. Veletrh je pro nás velmi důležitý, a to zejména z důvodu osobního setkání se stávajícími obchodními partnery, akvizice nových klientů a představení naší společnosti široké odborné veřejnosti. Zázemí společného stánku pod záštitou MPO všem tuzemským firmám vystavujícím v rámci české národní účasti navíc umožnilo setkání se zákazníky face to face, kde se ne vždy jednalo jen o obchodní záležitosti, ale také o přátelská setkání. Věříme, že i v příštím roce se podaří opět zorganizovat tak úspěšnou českou národní účast v rámci tohoto světového farmaceutického veletrhu,“hodnotil účast marketingový specialista firmy BorsodChem, MCHZ, s.r.o., Václav Kučeja.

Vzhledem k úspěchu české prezentace v letošním roce se již vystavovatelé těší na další možný ročník CPhI Worldwide 2019,  který se bude konat v termínu 5 – 7. 11. 2019  ve Frankfurtu nad Mohanem v  Německu.

Zdroj: ARTEO CZ

Zdroj: ARTEO CZ

Zdroj: ARTEO CZ

Zdroj: ARTEO CZ

Zdroj: ARTEO CZ

Zdroj: ARTEO CZ

Zdroj: ARTEO CZ