España Valor diferencial!

Nov 24, 2021

Dnes jsme se zúčastnili 8. ročníku kongresu “España nuestro valor diferencial”, věnovaného rozdílným hodnotám, ktere Španělsko nabízí významným mezinárodním firmám. Akci organizovala asociace Asociación de Multinacionales por marca España.

Prezidentka pí. Beatriz Blasco Marzal přivítala všechny přítomné autority spolu se zbytkem účastníků z řad společností a partnerů značky Asociación de Multinacionales por marca España a dalších hostů.

Ve svém projevu předseda vlády, p. Pedro Sánchez Pérez-Castejón zmínil svou hrdost za Španělsko, hlavně kvůli schopnosti země rychle se zotavit z pandemie od roku 2019.

Měli jsme možnost vyslechnout několik CEO, generálních ředitelů a prezidentů, kteří ve svých projevech zdůraznili potřebu inovací ve Španělsku, zejména v oblasti digitalizace a využili poučení ze současné krize. Stejně tak zdůraznili potřebu podporovat společnosti v udržitelném růstu. Jak shrnul generální ředitel SAGE Španělska a Portugalska, p. Luis Pardo Céspedes: „Nejpotřebnější věcí pro společnost je odvážný člověk, který se chystá zavést všechny důležité reformy“.

P. Domingo Mirón, prezident Accenture ve Španělsku, se ve svém projevu více zaměřil na problematiku udržitelnosti, představil společnost Accenture jako jednoho z lídrů v oblasti udržitelnosti v zemi, s cílem inspirovat další přítomné a zároveň místní společnosti, ať udělají vše pro zlepšení udržitelnosti.

Paní Carina Cabezas, prezidentka SODEXO Iberia, v rozhovoru s p. Enrique Jiménezem, generálním ředitelem Philip Moris Iberia, zdůraznila důležitost zaměstnání ve Španělsku, dle jejích slov je Španělsko ideální zemí k žití, se všemi možnostmi, které nabízí. Nabízí pracovníkům žít plnohodnotný život, což značně ovlivňuje pracovní prostředí.

Jedním ze slov, které řečníci nejčastěji zmiňovali, byl „talent“, který Španělsko může nabídnout. Zároveň zdůraznili důležitost zlepšování vzdělání pro přilákaní a získání nových generací talentů. Z tohoto důvodu, by vysoké školy měly více uvazovat nad trhem práce a také pokračovat v podpoře základního a středního vzdělávání s cílem zlepšit příležitosti pro mladou generaci.

 “V nadcházejících letech bude rozhodující talent, nikoli lidský kapitál.”

Miguel Álava generální ředitel Amazon Web Services Iberia

Jsme velmi vděční sdružení Asociación de Multinacionales por marca España za pozvání a zároveň přejeme hodně štěstí v rozvoji talentů ve Španělsku, abychom byli lídry v oblasti udržitelnosti a inovací, jak v rámci Evropské unie, tak globálně.