EVROPSKÁ MĚSTA A REGIONY BUDOUCNOSTI 2023

Mar 23, 2023

Deník Financial Times zveřejnil prostřednictvím své platformy FDi žebříček Evropských měst a regionů budoucnosti 2023.

Analýza bere v podtaz celou řadu kvantitativních a kvalitativních kritérií, na základě kterých byla hodnocena města a regiony v různých kategoriích, jako například ekonomický potenciál, klima pro podnikání, lidské zdroje a životní styl, infrastruktura a rentabilita.

Zpráva zveřejňuje žebříčky 10 nejlepších evropských měst a regionů v různých kategoriích. Top 10 v oblasti infrastruktury vychází z dostupnosti a kvality dopravy a komunikace v evropských městech a regionech. Top 10 dle klima pro podnikání je hodnocením snadnosti podnikání v daném městě nebo regionu. Top 10 evropských měst z hlediska ekonomického potenciálu vychází z růstu HDP, ekonomické různorodosti a investic do infrastruktury. Top 10 měst z hlediska lidského kapitálu a životního stylu je založeno na úrovni a nabídce vzdělání, kultury a kvalitě života.

Obsahem závěrečné zprávy jsou i další žebříčky.  Tyto žebříčky jsou založeny na různých údajích o městech a regionech v různých oblastech, které často mohou ovlivnit rozhodování firem a investorů o umístění sídla své firmy v dané lokalitě.

 A jaká místa obsadily Madrid a Praha v tomto srovnání dle Financial Times? 

Madrid                                                                       Praha

 5. místo                    Celkové hodnocení                   –

–                                  Náklady / Efektividad              8. místo

3.                                Lidský kapitál a životní styl     7. místo

6.                                Klima pro podnikání               10. místo

3.                                Konektivita                                 8. místo

10º                              Ekonomický potenciál            -“


Zdroj: European Cities and Regions of the Future 2023