Expofranquicia 2019 v Madridu

Apr 8, 2019

Od čtvrtka 4. dubna 2019 do soboty 6. dubna 2019, proběhl mezinárodní veletrh frančízy – EXPOFRANQUICIA 2019, který sdružil v pavilónu č. 14 v IFEMA – Feria de Madrid, mnoho konceptů, nápadů a obchodních možností v oblasti frančízy. Veletrh letos oslavil již 25. ročník, přičemž se Španělsko stalo lídrem frančízy na mezinárodní úrovni. Na Veletrhu jsme měli možnost seznámit se s návrhy více než 500 společností z více než 20 různých sektorů.

Navíc, v rámci Expofranquicie se oslavila i Světová Rada Franšízorů  (World Franchise Council, WFC), která byla slavnostně zahájena ministriní  Průmyslu, Obchodu a Turismu, Reyes Maroto. Taktéž, Expofranquicia poprvé přilákala do Španělska (Madridu) i Španělskou asociaci frančízorů (AEF).

Franchísy se během posledních let staly velmi důležitou částí světové ekonomiky. Dle studia Světové Rady Franšízorů (WCF) týkajícího se ekonomického dopadu franchís, zhruba 2,6 milionů franchísových konceptů poskytuje více než 29 milionů pracovních pozic na celém světě. Franchísy přispívají státní ekonomice průměrně 2,7 % HDP. Co se španšlských franchis týče, počet značek ve Španělsku dosáhl již 1 348. Počet originálních španělských značek, které pronikly do zahraničí je již 313. Předešlé cifry nám prokazují vysoký potenciál franchis ve Španělsku, který stále narůstá.

Na veletrhu se prezentovali společnosti nejen z Evropy ale také ze Severní a Jižní Ameriky a Asie.

Česká republika byla representována Českou asociací franchisingu (ČAF) a Hispánsko-českou obchodní komorou. První den veletrhu, prezident již zmíněné asociace, pan Jan Gonda představil Českou republiku jako vhodnou příležitost pro franchisové koncepty. I přesto, že pan Gonda nedominuje španělskému jazyku, společne s ředitelkou naší Komory, paní Jitkou Louckou, které slova pana Gondy tlumočila, obdrželi velmi pozitivní ohlasy.

Pan Gonda behěm své prezentace hovořil o základních údajích ČR, tak aby si každý z přítomých mohl udělat obrázek o naší zemi, o jejím makroekonomickém vývoji, o Franchisovém trhu v ČR a o samotné Asociaci, jejich aktivitách a členech.

Ohledně Franchisového trhu nám pan Gonda prozradil, že Franchising byl uplatněn na českém trhu v roce 1991 a mezi prvními koncepty byl McDonald’s. Momentálně je na českém trhu více než 250 franchisových konceptů, zaměřených zejména na obchod, módu, služby a gastronomii. Navíc, se poslední dobou zvyšuje zájem zahraničních frančíz vstoupit na český trh (zejména z Německa, Francie, Španělska a Velké Británie).

V neposlední řadě pan Gonda zmínil koncept České asociace franchisingu (ČAF) a její základní údaje. Vysvětlil, že ČAF je nezisková profesní organizace sdružující na národní úrovni poskytovatele franchisingu – franchisory a odborníky z oblasti práva a poradenství zaměřující se na problematiku franchisingu. ČAF vznikla v roce 1993 a jejími členy jsou jak velké a známé mezinárodní značky, tak i menší tuzemské franchisové systémy. Momentálně více než 64 společností či fyzických osob jsou součástí ČAF, mezi nimi také různé španěslké koncepty jako: Telepizza, Kids&Us, No+Vello, Pressto, Naturhouse (společnost jejímž vlastníkem je samotný pan prezident ČAF) a další.

ČAF také spolupracuje s významnými partnery jako: Evropská franchisová federace, Světová franchisová rada (WFC), Česko-německá obchodní a průmyslová komora, Italsko-česká obchodní a průmyslová komora a také naše Hispánsko-česká obchodní komora.

Nakonec bychom Vám rádi nastínili výhody členství ČAF při ročním příspěvku 360 EUR:

  • Právo prezentovat se jako člen ČAF
  • Bezplatná prezentace nebo prezentace za zvýhodněných podmínek na akcích ČAF
  • Přístup k důležitým informacím a franchisingovýmstatistikám a kontaktům, které ČAF shromažďuje a sleduje
  • Účast na konferencích, seminářích, workshopech a veletrzích organizovaných ČAF nebo spoluorganizovaných ČAF za zvýhodněných podmínek
  • Možnost přímé a bezplatné výměny zkušeností s významnými představiteli franchisingu z České republiky i ze zahraničí
  • Mediální prezentace v rámci ČAF
  • Aktivní pomoc při akvizici zájemců o franchisingv ČR
  • Prezentace  na internetových stránkách ČAF včetně všech kontaktů a popisu vašeho konceptu
  • Poradenství  při expanzi do ČR
  • Zajištění právního, ekonomického, finančního a sociálního poradenství v oblasti franchisingu

Máte-li zájem být součástí České asociace franchisingu či obdržet více informací, neváhejte nás kontaktovat na: madrid@cchc.eu, a my Vám s radostí poskytneme veškeré potřebné informace.