Feindef 2021

Nov 16, 2021

Hispánsko-česká obchodní komora se ve dnech 3. až 5. listopadu zúčastnila společně s CzechTrade největšího veletrhu obrany a bezpečnosti ve Španělsku: FEINDEF 2021. Českou republiku zastupovaly 4 společnosti: Gared(dodává komplexní ochranné prostředky s nejširším portfoliem v odvětví), Ray service(český výrobce kabelových svazků a komponentů, elektromechanických sestav a elektronických zařízení), Avec Chem(navrhuje, vyvíjí a vyrábí zařízení pro ochranu dýchacích cest a čištění vzduchu, individuální i kolektivní, proti chemickým, biologickým a radioaktivním činitelům) a EVPU Defense(český výrobce kabelových svazků a komponentů, elektromechanických sestav a elektronických zařízení).

Poctila nás návštěva velvyslance České republiky, pana Ivana Jančárka v doprovodu náměstkyně ministra obrany ČR, paní Radky Konderlové, kde se mohli osobně seznámit se jmenovanými společnostmi. Také nás navštívila slovenská delegace v čele s velvyslancem Slovenské republiky, panem Jaroslavem Blaškem a Mariánem Majerem, státním tajemníkem Slovenska.

Jednalo se o mezinárodní veletrh, na kterém mohly vystavovat a propagovat svou práci firmy z nejrůznějších zemí světa, jako například USA, Mexiko nebo Ghana. Během veletrhu byl prostor i pro networking a pro setkání s již zmíněnými českými firmami, které prezentovaly své produkty ve 4 různých odvětvích.

Hispánsko-česká obchodní komora byla k dispozici pro překlad mezi společnostmi z obou zemí, poskytovala pomocnou ruku a spolupracovala.

Lze tedy říci, že FEINDEF byl pro mnohé společnosti úspěšný a že jejich účast byla obohacující.