Make an impact with your presence – Workshop Aleny Huberové

Apr 4, 2019

Ve středu 3. dubna Hispánsko-česká obchodní komora ve spolupráci se Smíšenou obchodní komorou Česko-tichomořskou aliancí (ČESTA) zorganizovali workshop vedený paní Alenou Huberovou, stratégem na komunikaci a osobní coachem. Paní Huberová má za sebou spoustu let profesionálních zkušeností v oblasti prodeje, marketingu a komunikace, získaných z různých oblastí – IT, Turismus, krása a wellness. Alena pomáhá podnikatelům, lídrům a StartUpům rozvinout a vlepšit jejich osobní prezentaci, aby tak pro ně bylo jednodušší zaujmout publikum. Téma workshopu bylo: Jak zaujmout Vaší přítomností? Tato událost se odehrála v prostorách Café AdAstra, kde pomáhají s rozvojem příležitostí zaměstnání pro lidi se zdravotním postižením. Bylo nám ctí pořádat a zúčastnit se této skvělé akce vedené velkým profesionálem jako je paní Huberová a očekáváme další brzkou spolupráci.