Obchodní mise: Rozvoj podnikání na & se Slovenskem

Nov 30, 2023

Včera se uskutečnila podnikatelská mise “Developing your business in & with Slovakia”, která propagovala investiční příležitosti na Slovensku, hledala spojenectví a nové partnery ve Španělsku a také posilovala obchodní vazby mezi oběma zeměmi.

Akci zahájil slovenský velvyslanec ve Španělsku Juraj Tomaga, který účastníky seznámil s jasným a příznivým pohledem na investiční perspektivy na Slovensku a ve Španělsku. Ve svém projevu vyzdvihl odhodlání a otevřenost země vůči zahraničním investicím.

Poté Mireia Arroyo, ředitelka pro institucionální záležitosti a vládní vztahy společnosti GESTAMP, seznámila přítomné s úspěšným příběhem společnosti GESTAMP, působící v Nitře.

Poté se J. Carlos Tortosa, Key Account Director pro ESET Španělsko, společnosti slovenského původu, podělil o své zkušenosti a znalosti v souvislosti s vývojem softwaru a kybernetickou bezpečností.

Úvodní fázi akce zakončila svým vystoupením Stanislava Plasencia, Senior Consultant pro investiční projekty ve společnosti SARIO. Paní Stanislava přednesla podrobnou prezentaci o výhodách a různých přístupech k investování na Slovensku a poskytla nezbytné rady pro společnosti, které zvažují vstup na tento rozvíjející se trh.

Po krátké přestávce na kávu měly zúčastněné společnosti, mezi nimiž byly SYGIC, PULSAWORK, SORRYWECAN, SENSONEO, HILBI, VDENGINEERING a PATAK MOTOS, možnost představit své firmy španělským společnostem. Tato část jednání umožnila představit potenciální investiční projekty pro tyto společnosti a zároveň vytvořila pevnou půdu pro nejdůležitější bod akce B2B setkání.

V poslední části akce, během téměř čtyřiceti B2B setkání, měly slovenské společnosti možnost vytvořit nové obchodní spojenectví, setkat se s potenciálními partnery ve Španělsku a prozkoumat možnosti spolupráce.

Na závěr byla akce zakončena společným obědem, který vytvořil příjemnou atmosféru pro navázání kontaktů mezi všemi účastníky.
Rádi bychom poděkovali panu Juraji Tomagovi, velvyslanci Španělska, Velvyslanectví Slovenska ve Španělsku, SARIO (Slovenské agentuře pro investice a rozvoj podnikání), slovenským společnostem a samozřejmě španělským společnostem, které se účastnily B2B, jako jsou například VG Sales Agent, Streambe, Galton Brands, Eurostars Hotels, Logista Freight, Road to Data, Carlos García, Nebext, BizzTech, Anovo, Fonktown, Synersight, RACE, Instalaciones Electricas B&A a další.