Obchodní mise zdravotnického sektoru

Sep 21, 2017

Španělským a portugalským podnikatelům se v Černínském paláci představili zástupci českého zdravotnictví

Náměstek ministra zahraničí Miloslav Stašek zahájil dne 19. 9. 2017 v Černínském paláci konferenci na téma obchodních a investičních příležitostí ve zdravotnickém sektoru. Cílem konference bylo představit české zdravotnictví a příležitosti k nákupu českých zdravotnických prostředků a technologií španělským a portugalským partnerům, kteří navštívili Českou republiku v rámci projektu ekonomické diplomacie.

Náměstek Stašek na úvod konference vyzdvihl dlouholetou tradici a vysokou úroveň českého zdravotnictví, kvalitu lázeňské péče i vynikající technologické inovace českých výzkumníků. Připomněl také, že konference je součástí projektů ekonomické diplomacie, které pro české vývozce připravují ambasády ČR v zahraničí. Zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR, ředitel Odboru přímo řízených organizací Jan Michálek, následně prezentoval český zdravotnický systém a možnosti spolupráce mezi ČR, Španělskem a Portugalskem. Předseda Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků (AVDZP) Jaroslav Kopeček představil členskou základnu a aktivity AVDZP a vybrané české firmy měly možnost prezentovat zahraničním partnerům své unikátní produkty v oblasti nanotechnologií, e-health či inovativní fyzioterapie.

Španělsko-portugalská delegace složená z významných distributorů, zástupců nemocničních skupin, nákupčích organizací, firem a institucí projevila zájem především o české inovativní výrobky pro fyzioterapii, o nemocniční vybavení poslední generace či odontologické a stomatologické nástroje a zařízení.

Program zdravotnické mise pokračoval návštěvou Fakultní nemocnice Motol, kde se zahraniční delegace seznámila s českými zdravotnickými produkty v praxi. V dalších dnech účastníci mise absolvují prezentace a B2B jednání na půdě členských firem AVDZP. Na přání některých španělských firem připravil CzechTrade tzv. Sourcing Days – sérii jednání s vybranými českými dodavateli na základě poptávky konkrétního výrobku či technologie.

Zdroj