Podpis cesty ke spolupráci: Česká republika a Španělsko posilují obrannou spolupráci

May 19, 2023

Významným krokem k další spolupráci v oblasti obrany, zbraní a obranného průmyslu je podpis memoranda o porozumění mezi paní ředitelkou Odboru průmyslové spolupráce Ministerstva obrany ČR Radkou Konderlovou a španělským ministerstvem obrany. Dohoda, která byla zpečetěna 17. května, vytváří základ pro posílení stávajících vazeb a navázání nových vztahů mezi společnostmi z obou zemí v oblasti obrany a bezpečnosti.

Memorandum o porozumění svědčí o vzájemné angažovanosti České republiky a Španělska v oblasti obrany a usiluje o podporu spolupráce a výměny znalostí. Díky této dohodě se otevírají nové možnosti pro společný vývoj projektů, transfer technologií a spolupráci v klíčových oblastech obranného průmyslu.

Paní ředitelka Konderlová během své návštěvy Španělska nejen podepsala historickou dohodu, ale zúčastnila se také bilaterálních jednání a setkala se s představiteli významných španělských a mezinárodních společností. Měla také možnost navštívit stánek České republiky na mezinárodním veletrhu obrany a bezpečnosti FEINDEF, který připravila agentura CzechTrade a kterého se účastní 10 předních českých firem.

Přítomnost paní ředitelky Konderlové a podpis memoranda o porozumění posilují význam mezinárodní spolupráce v oblasti obrany a podtrhují odhodlání obou zemí posilovat bilaterální vztahy. Tento milník znamená krok vpřed v obranné spolupráci a otevírá nové perspektivy pro vzájemně výhodnou spolupráci mezi českými a španělskými společnostmi.

Podpis této dohody svědčí o rostoucím uznání významu spolupráce a sdílení znalostí v obranném průmyslu. Spolupráce mezi Českou republikou a Španělskem nejen podpoří rozvoj pokročilých technologií a schopností, ale přispěje také k bezpečnosti a obraně obou zemí a ke stabilitě v regionu.

Očekává se, že na základě memoranda o porozumění najdou obranné a bezpečnostní společnosti z České republiky a Španělska nové příležitosti ke spolupráci na společných projektech, ke sdílení zkušeností a odborných znalostí a k pokroku v oblasti inovací a vývoje špičkových obranných řešení.