Podpis smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Andorou

Dec 15, 2022

23. listopadu se konala v Andoře návštěva českého velvyslance Ivana Jančárka, který se jako oficiální návštěva setkal s andorrským předsedou vlády Xavierem Espotem Zamorou, ministryní zahraničích věcí Marií Ubach Fontovou a velvyslankyní Španělska v Andoře, Angel Ros Domingo.

Nejdůležitější událostí je podpis smlouvy o zamezení dvojího zdanění z 24. listopadu, o které se vyjednává od 21. ledna. Je to 11. dohoda tohoto typu podepsaná pyrenejskou zemí a 14. dohoda, která byla vyjednána, před Prahou a Amsterdamem a dosahuje výhody, které zbytek středoevropských zemí s výjimkou Chorvatska a Maďarska postrádá.

Jakmile dohoda začne platit, občané jedné nebo druhé země s bydlištěm v některém ze signatářských států nebudou mít své příjmy opakovaně spojeny se zdaněním v obou státech, jak je tomu u třetích stran, které nejsou součástí těchto smlouvách. Jinými slovy, český občan s bydlištěm v Andoře bude muset platit daně odpovídající andorrskému státu pouze v případech uvedených ve smlouvě a českému státu pouze ty, které jsou v ní uvedeny.
 

Daně, na které se smlouva o zamezení dvojího zdanění vztahuje, jsou:

–        Firemní daně

–        Daně z příjmů fyzických osob

–        Daně z příjmu nerezidentů

–        Daně z kapitálových zisků z převodů majetku

 Referenční model použitý pro tuto dohodu je ten, který pro své členy navrhla Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, která se snaží integrovat na stejné úrovni zařízení pro rozvoj českého podnikání v Andoře se zařízeními jiných států, jako je Kanada, USA nebo Japonsko. Ačkoli Andorra nepatří k uvedené organizaci, přizpůsobila své postupy postupům stejné organizace a má zvláštní oddíl o svých vztazích s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, přičemž přijala zjednodušený systém modelů, které musí být předloženy před správou a jsou rozdělen na:

–      Vzor pro potvrzení daňové rezidence v Andoře

Tento model má „standardizovaný“ aspekt pro státy, ve kterých existuje dohoda. Ačkoli tak dnes musí čeští občané a subjekty činit podle standardního vzoru, po vstupu smlouvy v platnost přejdou na druhou formu.

–        Vzor (bez čísla do zadání smlouvy) pro potvrzení daňové rezidence v ČR

Tento model využijí daňoví rezidenti v Andoře, kteří jsou českými občany a musí jej prokázat ve své zemi původu, aby mohli předložit svá cla a daně českým úřadům. Pro srovnání, půjde o model podobný 030, který platí mezi Španělskem a Andorrou, aby se ulehčila byrokratická zátěž, kterou musí občané obou států vykonat, aby se vyhnuli problémům s veřejnými financemi.

S tím vším zbývá jen čekat na vstup českých podniků na andorrský trh a naopak.