Pracovní oběd partnerů s náměstkem ministra průmyslu a obchodu

Oct 20, 2023

Včera se v restauraci Casa Club v Madridu uskutečnil oběd s náměstkem ministra průmyslu a obchodu ČR Edvardem Kožušníkem, kterého se zúčastnili také partneři naší komory. Akce se zúčastnila také vedoucí obchodního oddělení Velvyslanectví České republiky v Madridu Zuzana Hlavičková.

Po úvodním přivítání prezidentem CCHC Borisem Mochnáčem, seznámil náměstek ministra přítomné ve svém projevu  se svou profesní kariérou v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Náměstek ministra, jehož vztahy se Španělskem jsou profesně i kulturně velmi blízké, sdělil obchodní komoře ochotu Ministerstva průmyslu a obchodu realizovat aktivity a projekty, které rozvíjejí a prohlubují obchodní vztahy mezi Španělskem a Českou republikou. Stejně tak byla Obchodní komora vyzvána, aby prostřednictvím Velvyslanectví České republiky ve Španělsku předkládala své návrhy na obchodní a podnikatelské iniciativy.

Během oběda se hovořilo o aktuálních mezinárodních tématech, o palestinsko-izraelské válce a také o rusko-ukrajinské válce a jejich dopadu na českou ekonomiku. 

Probírala se také politická situace ve Španělsku po parlamentních volbách.

Dále se diskutovalo o současném nedostatku pracovních sil v ČR a politice získávání pracovníků ze zahraničí. Kromě toho proběhla zajímavá diskuse o tom, jak by se mohla zlepšit integrace lidí do české společnosti.

Poté se projednávala budoucnost městské mobility (elektromobily, problematika vodíku, dopad na český automobilový průmysl a změny, které tato změna přináší), Smartcites a přítomnost České republiky na mezinárodních veletrzích ve Španělsku. 

Na závěr debaty předal prezident komory náměstkovi ministra pamětní medaili Hispánsko-české obchodní komory.