PRÁVNÍ FORMY PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ A FIREM V ČESKU

May 22, 2023

Průvodce Českou republikou, který letos vydal ICEX obsahuje mimo jiné informace, jak v ČR založit firmu.

Nejprve hovoří o možnosti zastoupení, které v České republice existuje jako právní figura a je s ním spojeno méně administrativních formalit a povinností než se založením dceřinné společnosti. Existují však omezení v přístupu k financování, veřejné podpoře nebo dotacím. Kromě toho musí mít zastoupení ředitele, fyzickou osobu, která je buď českým státním příslušníkem, nebo cizincem s povolením k pobytu.

Vzhledem k omezenému rozsahu působnosti tohoto typu obchodního zastoupení volí většina zahraničních společností založení společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti, protože za podobné náklady získávají větší právní pravomoci. Zahraniční společnosti mohou v České republice založit dceřinou společnost a nejčastěji používanými formami obchodních společností jsou společnost s ručením omezeným (s.r.o.) a akciová společnost (a.s.). Dalšími typy forem společností, které existují, ale nejsou zahraničními investory často přijímány, jsou komanditní společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení, veřejná společnost a družstvo.

A poslední možnost, podnikatel (fyzická osoba, OSVČ), který je upraven živnostenským zákonem, podobně jako živnostník. Musí být plnoletý, způsobilý k právním úkonům, mít čistý trestní rejstřík a požádat o vydání živnostenského oprávnění (Živnostenský list) na místním obchodním rejstříku .

Pokud jde o formality pro založení společnosti v České republice, jsou podrobně popsány požadavky na založení společnosti s ručením omezeným i akciové společnosti. 

Společnost s ručením omezeným je forma, kterou nejčastěji využívají malé a střední společnosti a také dceřiné společnosti zahraničních mateřských společností, a minimální kapitál potřebný k založení činí 1 Kč. Neexistují žádná omezení týkající se státní příslušnosti nebo bydliště společníků společnosti a společnost může mít formu jediného vlastníka. Může mít maximálně 50 společníků a ke změně řídícího orgánu společnosti je zapotřebí dvou třetin hlasů.

Akciová společnost se zakládá zakladatelskou smlouvou, jejíž součástí jsou také stanovy společnosti a vydání příslušných akcií. Minimální kapitál pro založení těchto společností je 2 miliony Kč, resp. 20 milionů Kč, pokud akciová společnost vzniká veřejnou nabídkou prodejem akcií (OPV).

Zdroj: 

(2023) PRŮVODCE ZEMÍ ČESKÁ REPUBLIKA. https://www.icex.es/content/dam/es/icex/oficinas/095/documentos/2023/03/anexos/gp-republica-checa.pdf