Přivítání nového člena: Světlana Kapišovská

Sep 14, 2022

S potěšením představujeme našeho nového člena: Světlanu Kapišovskou.

Světlana je advokátka působící více než 18 let v různých právních oblastech, jako je například právo občanské, obchodní, mezinárodní (veřejné i soukromé), bankovní a finanční, správní, pracovní, nebo právo nemovitostí. Je členkou advokátní kanceláře Cabrera y Ravina Abogados, která se nachází ve městě Santa Cruz, Tenerife. Světlana působí jak na domácím, tak na zahraničním trhu a nabízí služby v několika jazycích, zejména ve španělštině, češtině, slovenštině, ruštině a angličtině. 

Světlana je soudní překladatelkou a tlumočnicí pro češtinu a slovenštinu zmocněná Ministerstvem zahraničních věcí. V prostředí tlumočení má za sebou bohatou praxi se zaměřením především na oblasti technicko-právní, ekonomické, nemovitostí a další.

Kontakt: svetlana@cabrerayravina.com