Průvodce obchodování ve Španělsku a prezentace Barometru klimatu pro obchodování z pohledu zahraničních investorů

Nov 29, 2019

Dne 27.listopadu jsme se zúčastnili prezentace Barometru klimatu pro obchodování z pohledu zahraničních investorů a Průvodce obchodování ve Španělsku pro rok 2019 na Ministerstvu Průmyslu, Obchodu a Cestovního ruchu v Madridu.

Státní sekretář pro obchod paní Xiana Méndez Bértolo ve svém projevu vyzdvihla nejenom pozici Španělska v mezinárodním srovnání a zájem investorů, ale i solidní vyrovnaný růst HDP díky zavedeným strukturálním reformám v minulých letech. 

Bernardo Pérez-Navas, z firmy Garrigues, která spolupracuje na Barometru, zdůraznil stabilitu španělského pracovního trhu, moderní pracovní právo a digitalizaci pracovního trhu jako klíčový nástroj pro další zlepšení atraktivity španělského trhu pro zahraniční investory.

Po skončení prezentace proběhl networking s účastníky prezentace. 

Kličové body z Průvodce obchodování ve Španělsku pro rok 2019 :

  • Pro zahraniční investory Španělsko nabízí příležitosti ve strategických sektorech s vysokou přidanou hodnotou jako ICT, obnovitelné zdroje energie, biotechnologie, odvětví životního prostředí, letectví a automotive vzhledem ke konkurenčnímu prostředí. Firmy vstupují na španělský trh, nejen kvůli jeho velikosti, kupní síle, ale i díky možnosti vstupu na další trhy EMEA a Latinské Ameriky vzhledem ke své strategické poloze, prestiži a silné přítomnosti španělských firem na těchto trzích. 
  • Vysoký růst mezinárodního obchodu a zahraničních investic v posledních letech situovalo Španělsko jako jednu z nejvíce internacionalizovaných zemí ve světě. V objemu obchodní výměny zboží zaujímá Španělsko  16. místo jako vývozce a 15. místo jako největší dovozce na světě. Ve výměně služeb je to 11. místo v exportu a 20. místo v importu na světě. 
  • Francie a Německo jsou hlavními obchodními partnery Španělska.  Z dalších regionů mimo jednotný evropský trh, figuruje Asie a Afrika, která se dostala před  Severní Ameriku a Latinskou Ameriku, které tradičně patří mezi největší obchodní partnery mimo EU. 
  • Španělsko se drží v popředí jako příjemce zahraničních investic v celosvětovém měřítku. Zahraniční investoři oceňují zejména velikost národního trhu, infrastrukturu, pracovní trh a kvalitu života. Za hlavní bariéry investoři pokládají byrokracii a cenu elektřiny. 

Zdroj a Foto: CCHC