Recepce ke státnímu svátku a předání ceny Gracias agit

Sep 30, 2017

Dne 28. září 2017 se uskutečnila slavnostní recepce ke Dni české státnosti – svátku Svatého Václava. Při této příležitosti došlo ke slavnostnímu předání ceny Gracias agit španělské překladatelce Claře Janés.

Cenou Gracias agit jsou oceňovány osoby bez rozdílu národnosti a státní příslušnosti, nezávisle na zemi jejich původu a současného pobytu, které svojí dlouhodobou činností nad rámec svých profesionálních povinností nebo významným činem cílevědomě přispěly nebo přispívají k šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

Clara Janés byla oceněna za to, že se významným způsobem zasloužila o zpřístupnění české poezie ve Španělsku a španělsky mluvících zemích. Do španělštiny přeložila téměř padesát děl českých básníků a prozaiků. Podařilo se jí přeložit téměř celé dílo Vladimíra Holana, překládala též Seiferta, Halase, Ortena, Nezvala, Máchu, z prozaiků pak Nerudu, Durycha, bratry Čapkovy, Havla, Hrabala či Klímu. Publikovala rovněž dlouhou řadu článků o české poezii.

Jelikož se Clara Janés nemohla v červnu v Praze zúčastnit slavnostního ceremoniálu a převzít ocenění  z rukou ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka, cenu jí předala velvyslankyně Kateřina Lukešová v Madridu během recepce ke Dni české státnosti dne 28. září 2017.

Během recepce představil Carlos Pérez Vázquez, ředitel Xiata Group a největší dovozce českého piva ve Španělsku, několik značek českých pivovarů jako Bernard, Náchod či Klášter. Zároveň slavnostně předal velvyslankyni Kateřině Lukešové první „značku kvality českého piva“ ve Španělsku (Sello de calidad de la cerveza checa en España), kterou česká piva právě získala.

Dle jeho slov obliba tohoto typického českého nápoje u španělských spotřebitelů v posledních letech nepřetržitě stoupá, prostor je tedy i pro nové, méně známé značky, rodinné pivovary a piva speciálních řad (černé pivo apod.). V rámci recepce byla představena piva pivovaru Bernard.

Recepce se zúčastnili zástupci španělských ministerstev, diplomatického sboru, španělští a čeští zástupci podnikatelské, kulturní a vzdělávací sféry, jakož i španělští příznivci České republiky a čeští krajané.

 
Zdroj