Rozhovor s Janem Gondou, prezidentem České asociace franchisingu

Mar 18, 2019

Můžete nám, prosím, přiblížit trh franšizingu v České republice a zda vidíte nějaké rozdíly oproti španělskému trhu.

Franchisingový trh v České republice stabilně roste, zhruba od roku 2013 začaly převyšovat svým počtem české koncepty nad zahraničními, čímž se náš franchsiový trh zařadil mezi vyspělejší trhy. Dalším faktem je, že stále více podnikatelů a firem zvažuje další rozšiřování svého podnikání formou franchisingu. Předpoklad je, že český franchisový trh nadále poroste, což současně dává prostor pro vstup zahraničním konceptům. Naše země je také branou do dalších zemí východní Evropy, jako je Polsko, Slovensko a Maďarsko s velkým potenciálem. Český trh je specifický v tom, že zde není velký počet velkých měst s 200.000 obyvateli a více. Naopak při expanzi na náš trh je třeba zvažovat i přizpůsobení konceptů pro menší města s 5.000 až 20.000 obyvateli. Menší města by tak měla být důležitou součástí expanze plánu na celý český trh. V tomto případě můžeme čerpat z vlastních zkušeností se španělským konceptem výživových poraden NATURHOUSE, který v podobě mikro konceptu v menších městech v některých případech dosahuje lepších výsledků než ve velkých městech. Český trh můžeme zařadit mezi trhy, kde v současné době stabilně roste ekonomika, je zde možné nalézt kvalitní a kvalifikovanou pracovní sílu, které je pak v posledních dvou letech díky nízké nezaměstnanosti nedostatek.

Viděli jsme, že se budete účastnit veletrhu Salón de las Franquicias v IFEMĚ. Přijíždíte do Španělska jako návštěvník nebo prezentující?

Na veletrh přijíždím jako prezentující za Českou asociaci franchisingu, s cílem prezentovat český franchsiový trh jako vhodnou příležitost pro franchisové koncepty a ukázat, jak ČAF může firmy uvažující o vstup na český trh podpořit a pomoci jim se na našem trhu zorientovat. Samozřejmě si s potěšením prohlédnu celou výstavu i jiných španělských a zahraničních konceptů. Rád si vyslechnu informace z prezentací od španělských odborníků na franchising. Pevně věřím, že se budu moci inspirovat výsledky práce španělské franchisové asociace. Rád ve světě hledám inspiraci, kam naši ČAF posouvat dál a také je možné najít další propojení českého a španělského trhu.

Ohledně Vaší profesní dráhy, jaká byla Vaše trajektorie až na pozici prezidenta České asociace franšizingu a jaké jsou Vaše hlavní ambice v této roli.

Začínal jsem svoji profesní kariéru jako prodejce aut Honda, brzy jsem se vypracoval na šéfa prodeje. Mých schopností si pak všimla firma Joalis, která se věnuje přírodní medicíně, a nabídla mi post obchodního ředitele. Na postu ředitele jsem působil osm let a pomohl ji dostat do dalších pěti evropských zemí. Po těchto úspěších mi bylo jasné, že chci zkusit štěstí a pustit se do vlastního byznysu. Po několika jednáních jsem se rozhodl pro španělský koncept NATURHOUSE, který mě přesvědčil, že projekt bude fungovat i na českém a slovenském trhu. Po 10 letech působí 100 poboček v ČR a 36 v SR.

V průběhu 6 let, co jsem prezident ČAF, asociace prošla mnoha změnami tak, aby dokázala přinášet svým členům více informací o českém a mezinárodním trhu, propagovala franchising jako jednu z nejefektivnějších forem podnikání, která prokazatelně odolává i finančním krizím. Po vzoru zahraničních kolegů jsme zavedli soutěž Franchisa roku, což je skvělá příležitost pro prezentaci kvalitních konceptů směrem k podnikatelské i laické veřejnosti. Pokračuje v pořádání různých setkání, ať již formou pracovních workshopů, snídaní a večerů, kde se zástupci konceptů mohou od odborníků dozvědět aktuální informace, které se na trhu řeší, a mohou si se svými kolegy vyměňovat zkušenosti. Tyto akce zaznamenávají stále větší účast a zájem. Další náš cíl, který souvisí s prezentací na výstavě v Madridu, je speciální podpora ČAF pro zahraniční koncepty, které chtějí vstoupit na český trhu. Pevně věřím, že tato nabídka španělské podnikatele zaujme. ČAF se také daří organizovat každým rokem úspěšnou akci pro prezentaci zahraničních konceptů a koupi master-licencí Master franchise konference. Hlavním cílem je nadále rozšiřovat členskou základnu ČAF, která nyní má 65 členů, tak aby její pozice byla silnější a aby se dařilo dále propagovat franchising jako úspěšný a spravedlivý odbytový systém.