Seminář na téma „Obchodní jednání Evropské Unie: Má transtlantické obchodní partnerství TTIP budoucnost?“

May 12, 2017

Dne 10. května jsem se zúčastnili semináře na téma „Obchodní jednání Evropské unie: Má Transatlantické obchodní partnerství TTIP budoucnost?“, který uspořádaly Evropské obchodní komory ve spolupráci se společností ATREVIA v sídle evropských institucí v Madridu. Event zahájila Marianne Koefoed, ředitelka Evropských obchodních komor, po které se slova ujal Jochen Müller, představitel evropského zastoupení v Madridu. Müller jednoznačně obhajoval Tranatlantickou dohodu pro její ekonomický potenciál, schopnost vytvořit nová pracovní místa a příležitosti pro podnikatele. Společnost ATREVIA byla reprezentována Yolandou Román, ředitelka oddělení pro styk s věřejností.

Debaty se dále zúčastnili zástupci různých vládních subjektů. Všichni debatující se sholdi na tom, že je potřeba obnovit rozhovory o Transatlantickém obchodním partnerství, ale také na tom, že je k tomu potřeba přistupovat pomalu a s rozmyslem, „je lepší uavrát dobrou dohodu, než ji uzavřít zbytečně rychle“.

Během dvou debat byla rozebrána negativa i pozitiva uzavření této obchodní dohody, také byly představeny možné dopady a předvším byly nastiněny korky, které bude potřeba provést, než k uzavření dohody dojde.

Na závěr bylo upozorněno na vzrůstající region jihovýchodní Asie, jehož posilování by mělo být impulsem pro utužení spolupráce mezi Evropou a USA.

Zdroj: ATREVIA

IMG_5907
IMG_5878

Photos credits: ATREVIA

Více fotografií