Španělsko-česká obchodní komora na veletrhu IMEX

Mar 6, 2024

V minulém týdnu se Hispánsko-česká obchodní komora zúčastnila XXII. ročníku největšího mezinárodního obchodního veletrhu IMEX-Madrid, který pořádá časopis Moneda Única. Na této akci, kterou podpořily přední instituce, jako je Španělská obchodní komora, Oficiální úvěrový institut, ICEX, CEOE, CaixaBank, DHL, Madridské společenství a Madridská radnice, se v prostorách Španělské obchodní komory a v reprezentativním Palacio de Cibeles sešlo více než 60 zemí a uskutečnilo se zde více než 70 konferencí.  

Mezinárodní podnikatelští odborníci se podělili o své zkušenosti na jedinečných konferencích, které se zabývaly zásadními tématy, jako je role španělských přístavů v internacionalizaci podnikání, využití umělé inteligence v růstu podnikání a strategie zemědělsko-potravinářského sektoru pro konkurenceschopnost na mezinárodních trzích. Madrid se stal epicentrem internacionalizace, což zdůraznilo jeho postavení jako obchodního města. V sále vyhrazeném pro zastoupení jednotlivých zemí se konaly specifické konference o obchodním spojení mezi Španělskem a Afrikou, které zdůraznily význam posilování obchodních vazeb mezi těmito regiony.  

Během 28. a 29. února sehrála klíčovou roli účast Hispánsko-české obchodní komory. Na našem stánku se zástupci komory účastnili setkání s klienty a návštěvníky, kde prezentovali možnosti a příležitosti, které Česká republika nabízí. Odvětví zastoupená na setkáních byla různorodá, od pohostinství a gurmánských výrobků až po poradenství v oblasti elektroniky a překladů. Všichni projevili zájem rozšířit své podnikání na prosperující český trh.  

Zapojení a účast na veletrhu IMEX-Madrid posiluje klíčovou roli Komory při podpoře internacionalizace podnikání a otevírání nových dveří na českém trhu.