Vítáme nového člena: HUBTRICK

May 29, 2023

Hubtrick je technologická platforma, na níž byla vyvinuta specializovaná řešení, která umožňují propojujit lidi hledající příležitosti s firmami nebo organizacemi hledajícími talenty nebo možnosti rozvoje svého podnikání.

Řešení Hubtrick umožňují zefektivnit, automatizovat, optimalizovat a usnadnit procesy spojené s řízením náboru a výběru odborníků.

Hubtrick dále nabízí řešení, která propojuje vysoké školy, řídící celý automatizovaný proces stáží, od automatického generování smluv a digitálního podpisu až po vyhodnocení a uzavření. Navíc se nabízejí stáže, které jsou propojeny s oknem/area zaměstnání, pro vyhledání prvního zaměstnání, a poskytují jakékoli organizaci nástroje pro hodnocení dovedností, organizaci virtuálních akcí, nábor, automatické generování životopisů, nahrávání videoživotopisů a řadu pokročilých nástrojů, jejichž cílem je zviditelnit uchazeče hledající příležitost.

Jedná se o SaaS, cloudovou, multiplatformní, multijazykovou, multisektorovou a multifiremní technologii, škálovatelnou bez omezení a modulární v tom smyslu, že ji lze parametrizovat automatickou aktivací různých funkcí podle potřeb.

Hubtrick byl vytvořen s cílem propojit potřeby a řešení talentů a organizací, vytvořit kanál podpory v oblasti zaměstnanosti, osobního rozvoje a rozvoje společnosti. Technologické řešení, které propojuje příležitosti a potřeby.

Kontakt

Hubtrick
C/ Maestro García Navarro, 18
Chiva, Valencia, ES.

Francisco García
fg@hubtrick.com
Web: https://hubtrick.io/