Vodohospodářství a české firmy

May 28, 2018

Velvyslanectví ČR v Madridu, České centrum Madrid a CzechTrade Madrid zorganizovaly 24.-25. 5. 2018 v Madridu „České vodohospodářské dny“, které zkombinovaly prezentaci vědeckých projektů a B2B jednání firem. Hispánsko-česká obchodní komora byla také přítomna.

Ve spolupráci s prestižním španělským výzkumným institutem IMDEA Agua se podařilo uskutečnit další z Projektů ekonomické diplomacie: „České vodohospodářské dny“, jejichž cílem bylo nejen prezentovat španělské vědecké sféře a velkým státním podnikům nejzajímavější projekty českých výzkumníků, nýbrž i zajistit B2B jednání českých firem s potenciálními zákazníky z řad státních i soukromých podniků. Akce významně podpořila  vstup inovačních českých produktů na španělský trh a skládala se z oborového semináře určeného španělským nákupčím, firemních jednání a z odborné networkingové konference na půdě IMDEA Agua za účasti zástupců výzkumné i podnikové sféry.

Projekt ekonomické diplomacie navázal na předchozí projekty obdobného druhu, které ve Španělsku úspěšně skloubily prezentaci českých technologií a produktů jak z rukou českých firem, tak české vědecké sféry. Akce se za ČR zúčastnil mj. Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd ČR nebo Technická univerzita Liberec, mezi firmami figurovaly výrobci nanotechnologií pro zpracování vodních zdrojů, filtračních membrán či speciálních čerpadel. Za španělské zájemce se dostavily i klíčoví hráči jako FCC Acqualia či Cluster Zinnae.

Zdroj