Výroční kongres Multinacionales por Marca España

Dec 1, 2020

Dne 13. listopadu jsme se zúčastnili výroční konference organizované asociací ‘Multinacionales por Marca España’  pod názvem Ekonomie 21. století: Role mezinárodních firem. Konferenci otevřeli tajemnice Španělska paní Irene Lozano, primátor Madridu Ángel Garrido a prezident asociace Multinacionales por marca España, José María Palomares. 

V debatách a jednotlivých proslovech došlo na témata jako změny potřebné pro Evropu, aby tak zůstala centrem inovací v obchodu, měnící se modely firem kvůli prodlužování délky života, a význam emoční inteligence pro firmy.
Byly také zmíněny některé překážky pro podnikání ve Španělsku, jako například jazyková různorodost a odchod talentu do jiných evropských zemí.
Na konferenci promluvili například prezidentka firmy Adigital, Carina Szpilka, CEO Thales Alenia Space España, D. Eduardo Bellido, nebo ředitelka firmy Esglobal, Cristina Manzano.

Konferenci zakončila státní tajemnice pro hospodářství a podnikovou podporu Ministerstva hospodářství a obchodu, Ana de la Cueva, nastíněním role Španělska v budoucnosti mezinárodního obchodu.