Výzvy firem před klimatickými změnami

May 9, 2018

Dne 8. května 2018 jsme se zúčastnili konference s názvem “Výzvy firem před klimatickými změnami” pořádanou sdružením nadnárodních korporací pro španělskou značku, Multinacionales por marca España. Diskutovalo se o tématech jakými jsou klimatické změny, udržitelnost a zapojení rizik a příležitostí, které nabízí neustále se měnící životní prostředí do vlastních strategických a rozvojových plánů firem, a zajistit tím tak udržitelnou výrobu a služby s cílem co nejméně ovlivňovat životní prostředí a co nejvíce zredukovat produkci emisí jako hlavní kritéria.

Událost vyvrcholila slavnostním ceremoniálem předávání cen Společenské odpovědnosti firem za rok 2018 ve třech kategoriích:

Manpower Group, v kategorii “Cena za největší přínos v oblasti společenské odpovědnosti firem”, jako ocenění práce celé organizace, zejména pak v oblasti zaměstnatelnosti a talentu.

Biofarmaceutická firma MSD, v kategorii  “Cena za nejlepší iniciativu/firemní projekt” za předání kolekce 74 000 kultivací bakterií a hub vědeckému centru Nadace Medina, které se zabývá vývojem nových léčebných možností vzácných infekčních a parazitických onemocnění.

Nadace Balia, v kategorii “Cena za nejlepší iniciativu ve třetím sektoru zaměřeném na neziskový sektor” za práci s dětmi s vysokým rizikem sociálního vyloučení.

Gratulujeme všem oceněným!