Zahájení spolupráce mezi Hispánsko-českou a Hispánsko-slovenskou obchodní komorou

Sep 18, 2020

Zástupci vedení Hispánsko-české obchodní komory v čele s jejím prezidentem Borisem Mochnáčem se zúčastnili, dne 17. září, slavnostní recepce na úřadě velvyslance Slovenské republiky Jaroslava Blaška u příležitosti oslavy státního svátku Dne Ústavy Slovenské republiky. Na slavnostní recepci byli pozváni hosté z diplomatických a podnikatelských kruhů.

V proslovu pana velvyslance Slovenské republiky a paní Aurory Mejíi Errasquín, náměstkyně Ministerstva zahraničních věcí Španělského království zodpovědné za západní, střední a jihovýchodní Evropu a Evropskou Unii, byly oceněny přátelské vztahy mezi Španělskem a Slovenskem a rostoucí investice v ekonomické, obchodní a kulturní sféře. Během recepce velvyslanec Jaroslav Blaško oznámil počátek spolupráce mezi Hispánsko-slovenskou obchodní komorou v Bratislavě a Hispánsko-českou obchodní komorou v Madridu. Velvyslanec zdůraznil, že obě komory jsou důležitými partnery podporující obchodní spolupráci a zájmy španělských investorů ve Slovenské a České republice a slovenských a českých malých a středních podniků ve Španělsku.

Francisco de la Sierra, viceprezident CCHE a Boris Mochnáč, prezident CCHC.

Foto a zdroj: CCHC, Na první fotografii zleva, Francisco de la Sierra, viceprezident CCHE, Jaroslav Blaško, velvyslanec Slovenska a Boris Mochnáč, prezident CCHC.