Ženy ve vedoucích pozicích

Oct 3, 2023

Včera se konala akce “Herci, ne herečky: vývoj vedení”, kterou uspořádaly Evropské obchodní komory ve Španělsku. Na akci se sešli přední představitelé podniků a institucí, kteří se podělili o své názory a zkušenosti na vývoj ženského vedení.

Mezi významnými řečníky, kteří se akce zúčastnili, byli Carmen Sanzová, prezidentka Evropských obchodních komor ve Španělsku a prezidentka Španělsko-norské obchodní komory, Lila Solhusviková, novinářka NRK (norská rozhlasová televize) a spisovatelka, Kirstin Skogen Lundová, prezidentka skupiny Schibsted/Adevinta, Monica Andresová, výkonná viceprezidentka pro Evropu společnosti Yara International, Alexandra de Marichialarová, vedoucí oddělení Iberia Offshore společnosti Total, Yara International, Alexandra de Marichialar, vedoucí divize Iberia Offshore ve společnosti Total Energies Wind, María Luz García de Castro, ředitelka divize People ve společnosti Ericsson Iberia, Andrea González, prezidentka nadace Women in Science, Royal Academy of Sciences Foundation, Miriam Izquierdo, prezidentka nadace Woman Forward Foundation, Pilar Palomar, vedoucí oddělení Diverzity and Equality ve společnosti Fidelidade España a Rafael Riquelme, generální ředitel společnosti LORADIX RED, který moderoval závěrečnou debatu. Akce počítala s účastí speciálního hosta Sari Rautio, 
Velvyslankyně Finska ve Španělsku.

Program zahájila Carmen Sanz, která přivítala publikum hlubokou úvahou o tom, jak vznikl název akce “Actoras, no actrices” (Herci, ne herečky). Jsou to právě ženy, které se samy staví do čela profesního dění. Sari Rautio, velvyslankyně Finska, první evropské země, která zavedla všeobecné volební právo v parlamentních volbách, ve svém projevu provedla srovnání mezi vedením žen ve Finsku a ve Španělsku a zdůraznila údaje o zastoupení žen ve správních radách.

Lilla Solhusviková, autorka knihy “Protože to stojí za to”, pak uvedla téma svými bohatými zkušenostmi jako ženy z vedoucích pozic. Připomněla, jak je důležité podporovat vedoucí postavení žen a také prosazovat inkluzi na všech úrovních firem a institucí. 

Hlavní projev přednesla Kristin Skoge, která vyprávěla mimo jiné o tom, jak se stala první ženou na pozicích, které vedla.

Po skončení první části akce proběhla obohacující debata, které se zúčastnily Mirian Izquierdo, Mónica Andrés, María Concepción, María Luz García, Alexandra de Marichalar a Pilar Palomar, které hovořily s Rafaelem Riquelmem o charakteristikách ženského vedení a jeho dopadu a poskytly cenné rady pro ženy, budoucí vedoucí pracovníky.

Myšlenky, které během debaty zazněly, lze rozdělit do tří hlavních bloků:

– Tipy pro vedoucí ženy: klíčové otázky, jako je mentoring a sponzoring, a to jak profesní, tak osobní. Zdůrazněn byl také význam vzdělávání pro další generace a důležitost ženských vzorů. Klíčovým pojmem během akce byla odolnost.

– Problémy a vlivy: řešila se současná propast mezi vzděláním a současnou poptávkou po práci a také potřeba politických a kulturních změn, aby se plně rozvinulo ženské vedení.

– Hovořilo se také o důležitosti propagace kariéry v oblasti STEM (věda, technologie, inženýrství a matematika) mezi ženami a o tom, jak může hledání práce s cílem a osobním smyslem ovlivnit volbu povolání.

Závěrem lze říci, že akce “Actors not Actresses: Evolving Leadership” byla obohacujícím dnem, který poukázal na výzvy a příležitosti spojené s vedením žen v podnikatelském světě a nabídl cenné rady a poznatky, které mohou ženy inspirovat k dosažení jejich kariérních cílů a k podpoře rozmanitosti a inkluze na pracovišti.