Prezident CCHC: Přání do nového roku

Jan 11, 2021

Vážení partneři a přátelé:

Dovolte mi, abych Vám jménem Hispánsko-české obchodní komory popřál šťastný nový rok. Doufám, že jste prožili klidné vánoční svátky se svými rodinami a Vašimi blízkými.

Rok 2020 byl pro nás všechny obtížný, plný nejistot i osobních a profesních výzev, ale navzdory všem negativům nám také připomněl mnoho aspektů života, na které jsme pozapomněli nebo jsme jim nepřikládali až tak velký význam:

•    Naučil nás rozpoznat skutečné priority,
•    Cenit si našeho zdraví a zdraví našich blízkých.
•    Naučil nás být trpělivějšími a solidárními,
•    Vážit si lídí, kteří se o nás starali během nejhorších měsíců pandemie.

Loučíme se se složitým rokem a doufejme, že nový rok, který právě začíná, bude lepší po všech stránkách, že příchod vakcín umožní dostat pandemii pod kontrolu a navrátit se k rozumnému normálnímu životu. Bezpochyby však bude rok 2021 také ještě i obtížným rokem, proto Vám přejeme, abyste mu čelili s optimismem, nadšením a především ve zdraví.

Naše Komora je Vám nyní více než kdy jindy k dispozici pro jakoukoli spolupráci, kterou byste mohli potřebovat v rámci obchodních vztahů apod. mezi Českou republikou a Španělskem.

V dnešní době, kdy je cestování komplikované, může být Komora, naši členové i partneři, velkou pomocí pro Vaše podnikání či projekty. Máme kanceláře v Praze a v různých částech Španělska, odkud se můžeme postarat o Vaše potřeby na kterémkoli z obou trhů. Neváhejte se na nás obrátit ohledně konzultace jakéhokoli projektu,  rádi Vás podpoříme a podáme pomocnou ruku.

Ještě jednou Vám přeji vše nejlepší do nového roku, jenž bude i nadále obtížný, ale do kterého bychom měli vstoupit jednotně, posíleni tím, co jsme se naučili a prožili.

Boris Mochnáč
Prezident Hispánsko-české obchodní komory